• عکس از دیرباز به‌عنوان سند ثبت خاطرات، بهترین هدیه و گران‌بهاترین یادگار، همواره همراه بشریت بوده است.
    هر چند این روزها فناوری دیجیتال در زندگی ما رخنه کرده است، اما هنوز چاپ مهم‌ترین روش نگهداری عکس می‌باشد.
    در این اندیشه است تا با بهره‌گیری از تجهیزات نوین چاپی، شیوه‌های جدید اصلاح رنگ و نور و متخصصین طراحی و گرافیک، ماندگارترین لحظه‌های زندگی‌تان را در قالبی متفاوت‌تر از آن‌چه تا کنون دیده‌اید، ثبت کند. تکنیک عکس-نقاشی، که تنها ارائه کننده و مجری آن می‌باشد و خدمات متفاوتی همچون کتاب عکس و جعبه عکس باعث تمایز از دیگران گردیده است.
    افتخار می‌کند که همواره در جاودانه کردن خاطرات شما حضور داشته باشد.


  • pic