• مگنت

    یخچال، کابینت، کمدها، میزهای کار و هر وسیله‌ی فلزی دیگر می‌تواند با پوشانده شدن توسط عکس‌های مغناطیسی شما که به‌راحتی چسبیده و کنده می‌شوند بسیار زیبا‌تر شوند.
    طرح و برش‌های متفاوتی از مگنت را آماده نموده تا شما طرح و عکس دلخواهتان را روی آن چاپ نمایید.

    مگنت

  • pic