• چاپ پرده

    تاکنون به این اندیشیده‌اید که کاغذ دیواری دیوار منزل، محل کار، اتاق شخصی و … شما می‌تواند همان طرحی را داشته باشد که می‌خواهید.
    تمامی طرح‌ها و عکس‌های مورد پسند شما را بر روی کاغذ دیواری چاپ نموده و با تکنولوژی نصب کاغذ دیواری یا با استفاده از چسب می‌توانید آن‌را به دیوار مورد نظرتان نصب نمایید..پرده

  • pic