• چاپ دیجیتال

    پر استفاده‌ترین نوع چاپ در حال حاضر چاپ عکس روی کاغذ عکاسی و به‌صورت دیجیتال می‌باشد.
    با دستگاه‌های حرفه‌ای خود، می‌تواند تا عرض ۱ متر و طول نا‌محدود این نوع چاپ را انجام دهد و با استفاده از داروهای ظهور جدید، کاغذ خوب و دستگاه‌های به‌روز بهترین کیفیت را دراختیارتان بگذارد..

  • pic