• آلبوم دیجیتال

    امروزه با توجه به دیجیتالی شدن صنعت و هنرعکاسی، نیاز به ارائه و نگهداری تصاویر به‌صورت دیجیتال به‌وضوح حس می‌گردد.  axchap  می‌تواند این مهم را به زیباترین صورت و با بهترین کیفیت در اختیارتان قرار دهد.
    استفاده از تم‌های به‌روز و جدید، به‌کار‌گیری چندین نرم‌افزار هم‌زمان، قابل استفاده در تمامی سیستم‌های پخش و چند رسانه‌ای بودن گوشه‌ای از توانایی‌های آلبوم‌های axchaap می‌باشند.

  • pic