• کاغذ دیواری

    تاکنون به این اندیشیده‌اید که دیوار منزل، محل کار، اتاق شخصی و … شما می‌تواند همان طرحی را داشته باشد که می‌خواهید.
    تمامی طرح‌ها و عکس‌های شما را بر روی کاغذ دیواری چاپ نموده و درست با تکنولوژی نصب کاغذ دیواری و با استفاده از چسب می‌توانید آن‌را به دیوار نصب نمایید.

  • pic