• عکس دیوارپوش

    برای آنان که نمی‌خواهند طرح و عکس خود را با کاغذ دیواری به‌صورت همیشگی به دیوار بچسبانند یا تنوع طلب هستند و در پی عوض کردن طرح و سبک دیوارها می‌باشند، دیوار‌پوش را ارائه می‌نماید.در این نوع چاپ طرح یا عکس بر روی نوع خاصی از پارچه‌های فیبری چاپ می‌شود و به‌راحتی سطح را می‌پوشاند. عرض چاپ ۱.۵ متر و طول آن نامحدود می‌باشد..

  • pic