• لیوان

    مجموعه بی نظری از لیوان در سایزها، حجم هاو رنگ های متفاوت را جمع آوری نموده است. لیوان های رنگی(ساده و باقابلییت تغییررنگ)، مات، شیشه ای، باریک، فنجان و… نمونه ای از آنهاست. چاپ روی لیوان می تواند هدیه مناسبی برای تولد، تبلیقاتی و یاماندگار نمودن نقاشی ها و طرح های شما و فرزندانتان باشد.

    لینک خرید

  • pic