• سنگ

    سنگ به عنوان نماد و تکه ای از طبیعت و استحکام آن بسیار زیباست و زیباترآن‌که عکس دلخواه شما با کیفیت بسیار بالا روی آن چاپ شده و زیبایی میز شما را دو چندان کند.
    با تنوع فراوان از انواع سنگ طبیعی، با قابلیت چاپ این هدیه زیبا را به شما تقدیم می‌کند.

  • pic