•  با استفاده از آتلیه طراحی و تصویرسازی خود در پروژه‌های تبلیغاتی متفاوتی شرکت کرده‌است.
    و اعلام می‌کند که آمادگی همکاری در زمینه های تصویرسازی فانتزی، تبلیغات و فروش محصولات خاص با دیگر پروژه ها را دارد.

    از نمونه پروژه‌های همکاری عکس‌چاپ، همکاری با  وبسایت دندانه و با وبسایت انرژی هاب

    ENERGY-HUB

    dandaneh

  • pic